The XXXVI Feliks Stamm International Boxing Tournament at Warsaw, Poland from 28th April – 05th May 2019.

Invitation –  Click here to download

Admin Sanction –  Click here to download

Sl No Name Weight Category
1 Govind Kumar Sahani 49kg
2 Gaurav Solanki 52kg
3 Hussamuddin Mohammed 56kg
4 Manish Kaushik 60kg
5 Ankit Khatana 64kg
6 Mandeep Jangra 69kg
7 Prayag Chauhan 75kg
8 Sanjay 81kg
9 Sanjeet 91kg
10 Hitesh Plus 91kg
11 Dharmender Singh Yadav Coach
12 Jaisingh Dyandev Patil Coach
13 Jagdip Hooda Coach
14 Umesh Thuraganur Nanju Doctor
15 Pawan Kumar Masseur

 

Sl No Name Weight Category Medalist
2 Gaurav Solanki 52kg Gold
3 Hussamuddin Mohammed 56kg Silver
4 Manish Kaushik 60kg Gold
5 Ankit Khatana 64kg Bronze
6 Mandeep Jangra 69kg Bronze

Certificate –  Click here to download

')