21st International Memorial Boxing Tournament “Mustafa Hajrulahovic Talijan” from 4th September to 10th September.

S.No Name Wt.CategoryPosition 
1 Manju Rani 50 Kg
2 Jyoti 54 Kg
3 Vinakshi 57 Kg
4 Shashi Chopra 60 Kg
5 Jigyasa Rajput 75 Kg
6 Barun Singh Shagolshem 51 Kg
7 Akash Kumar 57 Kg
8 Manish Kaushik 63.5 Kg
9 Naveen Kumar 92 Kg
10 Satish Kumar 92+ Kg
11 Trideep Borah Coach
12 Sundar Singh Gariya Coach
13 Poonam Sharma Coach
14 Aterah Tahoor Physiotherapist

')