Youth World Boxing Cup 33rd ‘Adriatic Pearl” International Tournament at Budva, Montenegro from 3rd-11th Match 2024

S. No. Wt Ct Name Unit
1 48Kg Mahi Siwach HAR
2 50 Kg Chanchal Chaudhary UP
3 52 Kg Nisha RAJ
4 54 Kg Himani DEL
5 57 Kg Anjali Kumari Singh MP
6 60 Kg Nikita Chand UTK
7 63 Kg Arju HAR
8 66 Kg Parthavi Garewal RAJ
9 70 Kg Akansha Phalaswal DEL
10 75 Kg Rudrika HAR
11 81 Kg Khushi Pooniya RAJ
12 81+ Kg Nirjhara Bana RAJ
13 Head Coach Amanpreet Kaur SAI
14 Coach Sonu Ashok Tak SAI
15 Coach Gyanendra Sharma SAI
16 Coach Aaliya Khan Haryana
17 Doctor Sunil Kumar SAI
18 Physiotherapist Minakshi Dhaka SAI

')