International Boxing Tournament Boxam at Murcia, Spain from 09th – 14th April 2019

Invitation –  Click here to download

Admin Sanction –  Click here to download
certificate –  Click here to download

Sl No Name Weight Category
1 RAJNI 45 – 48 kg
2 BABYROJISANA CHANU NAOREM 51 kg
3 POONAM 54 kg
4 JYOTI KANWAR 57 kg
5 YASHI SHARMA 60 kg
6 VINKA 64 kg
7 ARUNDHATI CHOUDHARY 69 kg
8 RAJ SAHIBA 75 kg
9 KOMAL 81 kg
10 KOMALPREET KAUR plus 81 kg
11 ABHISHEK SAH Coach
12 SUNDAR SINGH GARIYA Coach
13 PRANAMIKA BORAH Coach
14 MEENAKSHI Physio
15 Neelam Referee and Judge

')