Official Elite Women Ranking 01.07.2018

Official Elite Women Ranking 01.07.2018
Weight Current Rank Old Rank Name Unit
48 1 1 MC Mary Kom MAN
2 2 Monika HAR
3 3 Rajesh Narwal RSPB
4 4 K Bina Devi MAN
5 5 Varsha Choudhary UP
6 6 Pooja Choudhary RAJ
51 1 2 Sarjubala Devi MAN
2 1 Pinki Rani HAR
3 3 Nikhat Zareen RSPB
4 4 Ritu RSPB
5 5 Neeraj HAR
6 6 Meenakshi RSPB
7 7 Vanlal Duati AIP
8 8 Saroj  RAJ
54 1 1 M Meenakumari AIP
2 2 Manisha HAR
3 3 Jamuna Boro ASM
4 4 Shvinder Kaur PUN
5 5 Shiksha HAR
57 1 1 Sonia Lather RSPB
2 2 Shashi Chopra  HAR
3 3 Sonia    TEL
4 4 Y Sandhyarani AIP
5 5 Mandeep Kaur PUN
60 1 2 Pavitra RSPB
2 1 Sarita Devi AIP
3 3 Priyanka Choudhary UTK
4 5 Monika HAR
5 4 Priyanka Thakur PUN
64 1 1 Pwilao Basumatary RSPB
2 2 Simranjit Kaur PUN
3 3 K Pravish Chanu MAN
4 4 Poonam AIP
69 1 1 Lovlina Borgohain ASM
2 2 Pooja RSPB
3 3 Heena Tokas DEL
4 4 Memthoi Devi MAN
75 1 1 Saweety HAR
2 2 Pooja Rani HAR
3 3 Alari Boro ASM
4 4 Rumi Gogoi RSPB
5 5 Indraja K A KER
6 6 Jyoti RAJ
81 1 1 Bhagyabati Kachari RSPB
2 2 Kalawanti HAR
3 3 Nirmala Rawat AIP
4 4 Salam Ibemcha Devi MAN
81+ 1 1 Seema Poonia RSPB
2 2 Kavita Chahal AIP
3 3 Lalfakmawii Ralte MIZ
4 4 Anupama  HAR
5 5 Anaswara P M KER
6 6 Jigyasa MP

')