IBA Women’s World Boxing Championship at Istanbul, Turkey From 6th To 21st May, 2022

SL. NO WT-CAT NAME UNIT
1 48 KG NITU HAR
2 50 KG ANAMIKA RSPB
3 52 KG ZAREEN NIKHAT TEL
4 54 KG SHIKSHA RSPB
5 57 KG MANISHA AIP
6 60 KG JAISMINE HAR
7 63 KG PARVEEN HAR
8 66 KG ANKUSHITA BORO ASM
9 70 KG LOVLINA BORGOHAIN ASM
10 75 KG SAWEETY HAR
11 81 KG POOJA RANI HAR
12 +81 KG NANDINI RSPB
13 HEAD COACH BHASKAR CHANDRA BHATT SAI
14 COACH MUKESH CHANDRA BELWAL SAI
15 COACH PRANAMIKA BORAH SAI
16 COACH POONAM SHARMA HAR
17 COACH TRIDEEP BORAH SAI
18 COACH GIRISH KUMAR SHARMA RAJ
19 COACH SANDHYA GURUNG SKM
20 COACH (S&C) AMEY VILAS KOLEKAR
21 DOCTOR BHARATH KUMAR BALAKRISHNA BFI
22 PHYSIOTHERAPIST REENA SINGH BFI
23 VIDEO ANALYST AKHIL KUMAR BFI

')