Training Camp at Sheffield, UK from 16th to 29th July, 2018.

Sl No Name Weight Category
1 RAJESH KUMARI NARWAL 48 KG
2 SHAMJETSABAM SARJUBALA DEVI 51 KG
3 MANISHA 54 KG
4 LATHER SONIA 57 KG
5 PAVITRA 60 KG
6 LAISHRAM SARITA DEVI 60 KG
7 PWILAO BASUMATARY 64 KG
8 LOVLINA BORGOHAIN 69 KG
9 SAWEETY 75 KG
10 BHAGYABATI KACHARI 81 KG
11 KAVITA CHAHAL +81 KG
12 JYOTI 51 KG
13 RAFFAELE BERGAMASCO FOREIGN COACH
14 ABHISHEK MALVIYA COACH
15 ANURAG COACH
16 MOHAMMAD ALI QAMAR COACH
17 MANDAKINI CHANU KANGABAM COACH

')