International boxing tournament Elorda cup held at Kazakhstan from June 28th to 5th july 2022

S.No Name Wt. Category
1 Kuldeep Kumar 49 KG
2 Ananta Prahlad Chopade 54KG
3 Sachin 57KG
4 Muhammed Etash Khan 60 KG
5 Kaisham Johnson Singh 63.5 KG
6 Aditya Pratap Yadav 67KG
7 Yashpal 71KG
8 Pawan Kumar 75KG
9 Harsh Lakra 80 KG
10 Lakshya Chahar 86 KG
11 Jugnoo 92KG
12 Manjeet Singh 92+KG
13 Chenanda Achahiah Kuttappa Coach
14 Mayengbam Suranjoy Singh Coach
15 Jagdip Hooda Coach
16 Ashay Narendra Jadhav Team Doctor

')