BRICS Games 2024, held at Kazan, Russia from 11th to 24th June 2024.

S.NO Wt Ct NAME UNIT
1 48 Kg Minakshi AIP
2 50 Kg Anamika RSPB
3 52 Kg Jyoti RSPB
4 54 Kg Sonia UP
5 57 Kg Sakshi SSCB
6 60 Kg Manisha HAR
7 63 Kg Prachi HAR
8 66 Kg Manju Bamboriya MP
9 70 Kg Lalita RAJ
10 75 Kg Pooja Rani HAR
11 81 Kg Saweety HAR
12 81+ Kg Nupur RSPB
13 Coach Abhishek Sah SAI
14 Coach Poonam Sharma HAR
15 Coach Dinesh Chandra Brijwashi SAI

')