ASBC Asian Youth Men’s Boxing Championship 2023 at Astana, Kazakhstan from 21st October to 04th November 2023

Sr. No Name Wt Ctg/
Designation
1 Rishi 48 Kg
2 Aryan 51 Kg
3 Ashish 54 Kg
4 Nikhil 57 Kg
5 Mayengbam Henthoi Singh 60 Kg
6 Yashwardhan Singh 63.5 Kg
7 Ankush 67 Kg
8 Preet Malik 71 Kg
9 Yogesh 75 Kg
10 Ishan Kataria 80 Kg
11 Ayran 86 Kg
12 Bharat Joon 92 Kg
13 Lakshya Rathi 92+ Kg
14 Vijay Kumar Sharma Head Coach
15 Kamesh Coach
16 Sabbir Sikilker Coach
17 Hitesh Coach
18 Sohambabu Kappu Physiotherapist
19 Yogesh Maruti Chavan Masseur
(At No Cost to Govt)

')