Xv international “dIndian anas pozniakas” boxing tournament at vilnius, lithuania from 08-14 march, 2020

S. No. Name Wt. category/Designation
1 VIKAS 49KG
2 ANKIT 52KG
3 LAISHRAM BILOTSON SINGH 56KG
4 AKASH RAMESH GORKHA 60KG
5 AJAY KUMAR 64KG
6 SUMIT 69KG
7 HARSH CHOUDHARY 75KG
8 VINIT 81KG
9 SOURAV YADAV 91KG
10 JUGNOO 91+KG
11 ABHISHEK MALVIYA HEAD COACH
12 SANTHOSH KUMAR AYYANAR COACH
13 BHUSHAN SAINI COACH
14 PAWAN KUMAR SINGH PHYSIO
15 RAJESH KUMAR NAYAK R/JUDGE

RESULT

S.No. Name Wt Category Unit Medals
1 VIKAS 49KG HAR Bronze
2 ANKIT 52KG HAR Bronze
3 LAISHRAM BILOTSON SINGH 56KG SSCB Gold
4 AKASH RAMESH GORKHA 60KG SSCB Gold
5 AJAY KUMAR 64KG SSCB Silver
6 SUMIT 69KG HAR Bronze
7 SOURAV YADAV 91KG M.P Bronze
8 JUGNOO 91+KG HAR Silver

')