Joint Training Camp at Kazakhstan from 19 June to 3rd July 2018

Youth Men Team Joint Training Camp at Kazakhstan from 19th June to 3rd July 2018

S.NO. Name Weight Category
1 Barun Singh Shagolshem 49 Kg
2 Bhavesh Kattimani 52 Kg
3 Ankit 60 Kg
4 Akash 64 Kg
5 Vijaydeep 69 Kg
6 Nitin Kumar 75 Kg
7 Ronak 81 Kg
8 Aman (+91 Kg)
9 Manoharan Ganapathy Head Coach

')