Multinational Training camp held at Urumqi City, Xinjiang Autonomous Region, China from 10th-25th December 2023.

S.No. Name WT. CT.
1 Rishi Singh 48 KG
2 Rahul Kumar 48 KG
3 Aryan 51 KG
4 Tompok Singh Thokchom 51 KG
5 Ashish 54 KG
6 Jayant Dagar 54 KG
7 Nikhil 57 KG
8 Akshat 57 KG
9 Henthoi Singh Mayengbam  60 KG
10 Adarsh Katare 60 KG
11 Yashwardhan Singh 63.5KG
12 Chinglemba Moirangthem 63.5KG
13 Ankush 67 KG
14 Rupesh Soni 67 KG
15 Preet Malik 71KG
16 Aaditya Raj 71KG
17 Yogesh Pawar 75 KG
18 Aryan Kumar 75 KG
19 Ishan Kataria 80 KG
20 Arman Ahlawat 80 KG
21 Aryan 86 KG
22 Sunny Hemant Kapse 86 KG
23 Harsh Gahlot 92 KG
24 Lakshay Rathi 92+kg
25 Ankush 92+kg
26 Vijay Kumar Sharma Head Coach
27 Ajay Kumar Coach
28 Mohan Gandhi Pujari Coach
29 Ajay Coach
30 Sunil Kumar Doctor
31 Neelesh Kumar Choudhary Physiotherapist
32 Basavaraj Chougala Masseur

')