Junior Women Team Training from 23rd June to 7th July 2018, Kazakhstan

Junior Women Team Training from 23rd June to 7th July 2018, Kazakhstan

S.NO. Name Category
1 Ektan Saroj 46 Kg
2 Sanjeeta 48Kg
3 Tannu 50 Kg
4 Neha 52 Kg
5 Poonam 54 Kg
6 Ambeshori Devi Huidrom 57 Kg
7 Yashi Sharma 60 Kg
8 Vinka 63 Kg
9 Mitika Sanjay Gunele 66 Kg
10 Sanamacha Chanu Thokchom 70 Kg
11 Raj Sahiba 75 Kg
12 Komal 80Kg
13 Alfia Tarannum Akram Khan Pathan (+80 Kg)
14 Amanpreet Kaur Head Coach
15 Manoj Kumar Raveendrakurup Kodiyilazhikath Coach
16 Rekha Pandey Coach
17 Rajni Sonwal Coach
18 Seema Physio

')