IBA Youth Men’s & Women’s World Boxing Champioship 2022 held at La Nucia from 13th to 27th November, 2022

1 Vishvanath Suresh 48 Kg
2 Jadumani Singh Mandengbam  51 Kg
3 Ashish 54 Kg
4 Nikhil 57 Kg
5 Harsh 60 Kg
6 Vanshaj 63.5 Kg
25 Rathore Aman  67 Kg
26 Chauhan Sahil  71 Kg
27 Deepak 75 Kg
28 Chaudhary Rockey  80 Kg
29 Mohit 86 Kg
30 Joon Bharat  92 Kg
31 Rhythm 92+ Kg
32 Sharma Vijay Kumar  Head Coach
33 Belwal Hari Krishan  Coach
34 Gandhi Pujari Mohan  Coach
35 Ajay Coach
36 Singh Pawan Kumar  Physio

')