Combined Training Camp 2019 to be held at “Dublin” Ireland from 10th to 24th October 2019.

Youth Women Team List for Training Camp from 10th to 24th October 2019 to held at Dublin Ireland

Admin section- Click here to download

S.No Name Weight Category
1 RAJNI 48 KG
2 BABYROJISANA CHANU NAOREM 51 KG
3 POONAM 54 KG
4 JAISHMINE 57 KG
5 NEHA KASNYAL 60 KG
6 VINKA 64 KG
7 ARUNDHATI CHOUDHARY 69 KG
8 T. SANAMACHA CHANU 75 KG
9 SUSHMA 81 KG
10 KOMAL PREET KAUR  +81 KG
11 BHASKAR CHANDRA BHATT HEAD COACH
12 ABHISHEK SAH COACH
13 GAGAN BHARDWAJ COACH
14 SURINDER KAUR COACH
15 MINAKSHI PHYSIO
16 PRIYA VRINDA PSYCHOLOGIST

Youth Men Team for Combined Sparring Camp Dublin Ireland from 10th to 24th October 2019

S.No. NANE Wt. Category
1 SELAY SOY 49KG
2 ROHIT MOR 52KG
3 PARDEEP 56KG
4 ANKIT NARWAL 60KG
5 AKSHAY KUMAR 64KG
6 VIJAYDEEP 69KG
7 MOHIT 75KG
8 LAKSHYA CHAHAR 81KG
9 SATENDER SINGH 91KG
10 AMAN 91+KG
11 JAYDEV  BISHT HEAD COACH
12 ABHISHEK MALVIYA COACH
13 SANTOSH VIJAY  BIRMOLE COACH
14 SANTHOSH AYYANAR COACH
15 GAURAV MEHRA PHYSIO
16 BISMILA KHAN MERSSURE

')