Training Program from 18th May to 4th June 2018 Italy

Sl. No. Name Category
1 Chungneijang Mery Kom Hmangte 48 Kg
2 Laishram Sarita Devi 60 Kg
3 Sarjubala Devi Shamjetsabam 51 Kg
4 Sonia Lather 57 Kg
5 Pavitra 60 Kg
6 Lovlina Borgohain 69 Kg
7 Saweety 75 Kg
8 Pinki Rani 51 Kg
9 Shashi Chopra 57 Kg
10 Pooja 69 Kg
11 Monika 48 Kg
12 Meena Kumari Devi Maisnam 54 Kg
13 Simranjit Kaur 64 Kg
14 Lalfakmawii Ralte (+81) Kg
15 Seema Poonia +81 Kg
16 Jyoti 51 Kg
17 Raffaele Bergamasco Foreign Coach
18 Abhishek Malviya coach
19 Sandhya Gurung coach woman
20 Shiv Singh coach
21 ChhoteLal Yadav coach
22 Sagarmal Dhayal coach
23 Amol Arun Patil Doctor
24 Aayush Chittaranjan Yekhande Physio

')