AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR GUWAHATI

REPORT OF THE AIBA 1 STAR R&Js SEMINAR AND EXAM HELD AT THE 1ST JR. MEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIP, GUWAHATI, ASSAM
12TH TO 17TH JULY, 2017

SL. NAME UNIT
1 NEELAM PUNIYA DEL
2 PRADEEP S. BIST RSPB
3 RUPAK RAJ DUARAH ARU
4 RAZIA SHABNAM WB
5 VIJAY GOTE MAH
6 SURESH KADAM MAH
7 PRITPAL SINGH PUN
8 GULSHAN PANCHAL HAR
9 PRITAM TOKAS DEL
10 LAXMI PUN
11 SHAILESH THAKUR MAH
12 MANOJ KUMAR SSCB
13 VISHAL K NIRWAN RAJ
14 W.B. QUTUB ASM
15 ASHOK RAUT CHT
16 KULDEEP SHARMA DEL
17 BIPUL BORO ASM
18 BHUSHAN SAINI RSPB
19 AJAY MORE RSPB
20 ASHOK SHEKHAR SSCB
21 D.S. JEENA UTK
22 MANOJ LIMBOO SKM
23 UMESH GUPTA UPD
24 SUNIL SINGH AIP
25 VULTHAVUNGA MIZ
26 SANJIV PAURI UTK
27 DANVEER TEWATIA HAR
28 JITENDER KR SHARMA PUN
29 JOGENDRA SINGH AIP
30 SANTOSH KR CHHERTI UPD
31 RAHUL KR SINGH UPD
32 SISIR KR PANIGRAHY ORS
33 TIRATH RAUT CHT
34 SHIV PRASAD KAPSE CHT
35 VIJAY KISHOR YADAV SSCB
36 PAYAL SUBBA ASM
37 SURINDER SHANDIL HPD

')