AIBA 1 STAR COACH

REPORT OF THE AIBA 1 STAR COACH CERTIFICATION COURSE HELD AT THE NATIONAL BOXING
ACADEMY, ROTHAK, HARYANA
20TH TO 25TH FEBRUARY, 2017

S No. Name State/unit
1 Md. Ali Qamar RSPB
2 Ajeet Kumar Choudhary RSPB
3 Narendera Rana SSCB
4 Surinder Kaur PUN
5 Jitender Kumar RSPB
6 Gandhi Mohan Pujari AP
7 Neeta Kumari Har
8 Rajender Singh Tanwar SAI Del.
9 Jagdish Singh SAI NBA Rohtak
10 Dharmvir Singh RSPB/Har
11 Satvir Kaur Har
12 Manoj Kumar R.K Kerla
13 Premnath S Kerla
14 Pawan Kumar Sinha SAI Mizoram
15 Satish Chandra Bhatt Mah.
16 Abhishek Sah SAI Gohati
17 Sujeet Kumar Singh SAI NIS Kolkata
18 Mukesh Chandra Belwal SSCB
19 Khimanand Belwal SSCB
20 BB Mohanty SAI NBA Rohtak
21 Jitender Raj Singh Delhi
22 Rajni Sonwal Raj.
23 Chitambaram Naik Goa
24 Anurag Verma H.P
25 Vijay Ganpat Gujar Mah.
26 Jagpat Sagar AP
27 Harikrishan Belwal SSCB
28 Chhote Lal Yadav SSCB
29 Johanson V SSCB
30 Jai Singh Patil SSCB
31 Rajesh Kumar Kurukshetra uni.
32 Jeewan Prakash UK Police
33 Dhananjay Bansode Mah.
34 Vijay Kumar UT – D&D
35 Bhagwant Singh Chandigarh
36 Harjinder Singh Sandhu UK SAI
37 Chiranjev Emani Telengana
38 Karri Manasa SAI Aurangabad
39 Manoj Kumar Kalosia RSPB
40 Tsungchetrenil Tzudir Nagaland
41 Shahid Hafiz SAI STC Golaghat
42 Dinesh Chandra Brijwashi Raj.
43 Nitin Kumar SAI, Sonepat
44 Pratibha Jakhar SAI, Mumbai
45 Neha Kashyap SAI Lacknow
46 Sonu Ashok Tak MAH.
47 Roshni Bhusal MEG
48 Tirupati Dasari SAI Dimapur
49 Shrikrishan Ganpat Ajgaonkar A.I.P
50 Lalchhuanawna Renthlei Mizoram

')