Multinational Training camp to be held at Urumqi City, Xinjiang Autonomous Region, China from 10th-25th December 2023.

S.No Name WT CT/Role
1 Karneka Kathayat 48 KG
2 Anshu 50 KG
3 Chanchal Chaudhary 50 KG
4 Nidhi 52 KG
5 Priya 57 KG
6 Anjali Kumari Singh 57 KG
7 Nikita Chand 60 KG
8 Siya 60 KG
9 Deepa 63 KG
10 Arshdeep Kaur 63 KG
11 Kajal 66 KG
12 Supriya Rawat 66 KG
13 Diksha 75 KG
14 Vijay Prakash Coach
15 Monika Kumari Coach
16 Khushi Pooniya 81 KG
17 Jaya Sree Sadasivam 81 KG
18 Amanpreet Kaur Head Coach
19 Rajni Sonwal Coach
20 Meenakshi Physiotherapist
21 Kusum Masseur

')