AIBA Youth Men’s & Women’s World Boxing Championship 2021 at kielce Poland from 01st April to 24th April 2021

S.No. Name Wt. Category
1 Gitika 48KG
2 Babyrojisana Chanu Naorem 51KG
3 Arshi Khanam 54 KG
4 Poonam 57 KG
5 Vinka 60KG
6 Nisha Gurjar 64 KG
7 Arundhati Choudhary 69KG
8 Sanamacha Chanu Thokchom 75 KG
9 Khushi 81KG
10 Alfiya Tarannum Akram Khan Pathan +81KG
11 Bhaskar Chandra Bhatt Head Coach
12 Sundar Singh Gariya Coach
13 Pranamika Borah Coach
14 Praveen Coach
15 Hema Valecha Physiotherapist
16 Priya Vrinda Psychologist

')