IBA Youth Men & Women World Boxing Champioship 2022 at La Nucia from 13th to 27th November, 2022

S.No Name Wt. Cat.
1 Sharma Bhawna 48 Kg
2 Tamanna 50 Kg
3 Ghorpade Devika Satyajit 52 Kg
4 Huidrom Griviya Devi 54 Kg
5 Dahiya Preeti 57 Kg
6 Thongam Kunjarani Devi 60 Kg
7 Ravina 63 Kg
8 Sharma Mahak 66 Kg
9 Yadav Lashu 70 Kg
10 Muskan 75 Kg
11 Yadav Pranjal 81 Kg
12 Kirti 81 + Kg
13 Kaur Amanpreet  Head Coach 
14 Tak Sonu Ashok  Coach 
15 Bhusal Roshni Coach 
16 Singh Dalvir  Coach
17 Goel Ajeeta Physio
18 Sunil Kumar Doctor

')