Ranking BFI – Elite Women

Ranking BFI – Elite Women
As on 05.05.2018
Weight Category Ranking Name Unit Remark
48 Kg 1 MC Mary Kom RSPB
2 Monika MAN
3 Rajesh Narwal HAR
4 K Bina Devi MAN
5 Varsha Choudhary UP
6 Pooja Choudhary RAJ
51 Kg 1 Pinki Rani MAN
2 ShSarjubala Devi HAR
3 Nikhat Zareen HAR
4 Ritu RSPB
5 Neeraj TEL
6 Meenakshi AIP
7 VanlalDuati HAR
8 Saroj RAJ
54 Kg 1 M Meenakumari AIP
2 Manisha HAR
3 JamunaBoro ASM
4 Shvinder Kaur PUN
5 Shiksha RSPB
57 Kg 1 Sonia Lather RSPB
2 Shashi Chopra HAR
3 Sonia AP
4 Y. Sandhyarani AIP
5 Mandeep Kaur PUN
60 Kg 1 L Sarita Devi AIP
2 Pavitra RSPB
3 Priyanka Choudhary UTK
4 Priyanka Thakur PUN
5 Monika HAR
64 Kg 1 PwilaoBasumatary RSPB
2 Simranjit Kaur PUN
3 K PravishChanu MAN
4 Poonam AIP
69 Kg 1 LovlinaBorgohain ASM
2 Pooja RSPB
3 HeenaTokas DEL
4 Memthoi Devi AIP
75 Kg 1 Saweety Boora HAR
2 Pooja Rani HAR
3 AlariBoro ASM
4 Rumi Gogoi RSPB
5 Indraja K A KER
6 Jyoti RAJ
81 Kg 1 BhagyabatiKachari RSPB
2 Kalawati HAR
3 Nirmala Rawat AIP
4 Salam Ibemcha Devi ARU
+81 Kg 1 Seema Poonia RSPB
2 KavitaChahal AIP
3 LalfakmawiiRalte MIZ
4 Anupama HAR
5 Anaswara P M KER
6 Jigyasa MP

')