The ASBC Asian Elite Boxing Championship 2022 at Amman, Jordan from 29th October to 13th November 2022.

S.No. Name Weight ct. Unit
1 Monika 48 Kg RSPB
2 Savita 50 Kg RSPB
3 Minakshi 52 Kg AIP
4 Sakshi 54 Kg HAR
5 Preeti 57 Kg HAR
6 Simranjit Kaur Baatth 60 Kg PUN
7 Parveen 63 Kg HAR
8 Ankushita Boro 66 Kg ASM
9 Pooja 70 Kg RSPB
10 Lovlina Borgohain 75 Kg ASM
11 Saweety 81 Kg HAR
12 Alfiya Tarannum Akram Khan Pathan 81+ Kg MAH
13 Mr. Bhaskar Chandra Bhatt Head Coach
14 Ms. Poonam Sharma Coach
15 Mr. Trideep Borah Coach
16 Mr. Sundar Singh Gariya Coach
17 Mr. Sumya Jyoti Halder Physio

')