Indian Youth Men’s Team will participate in the XV International “Danas Pozniakas” Youth Boxing Tournament at Vilnius, Lithuania from 08-14 March, 2020

S.No. Name Wt. Category/Designation Unit
1 VIKAS 49KG HAR
2 ANKIT 52KG HAR
3 LAISHRAM BILOTSONSINGH 56KG SSCB
4 AKASH RAMESH GORKHA 60KG SSCB
5 AJAY KUMAR 64KG SSCB
6 SUMIT 69KG HAR
7 HARSH CHOUDHARY 75KG SSCB
8 VINIT 81KG HAR
9 SOURAV YADAV 91KG MP
10 JUGNOO 91+KG HAR
11 ABHISHEK MALVIYA HEAD COACH SAI
12 SANTHOSH KUMAR AYYANAR COACH SSCB
13 BHUSHAN SAINI COACH RSPB
14 PAWAN KUMAR SINGH PHYSIO HAR
15 RAJESH KUMAR NAYAK R/JUDGE UP